onsdag 15. januar 2014

Utfordringer til hest

For å følge opp jentenes økende hesteinteresse har jeg børstet støv av gamle ferdigheter og klatret opp på hesteryggen. Her vi bor er det ideelt å ri på tur, og vi kan variere med å ri rett i terrenget, på stier i skogen, skogsbilveier eller grusveier. I november red vi en tur på disse to 3-åringene. De er rutinerte foarn vogn, men ikke fullt så vant til rytter. Vi red på en dårlig brøytet skogsbilvei og hadde en fin tur. På vei tilbake møtte vi en bil. Veien var trang og sporet og det var ikke plass til bil og hest i bredden. Vi møttes på en oversiktlig rettstrekke hvor det var en velteplass på siden. Jeg red tydelig framover og signaliserte at vi ville vike, før jeg red styrte hesten inn på velteplassen. Datteren min kom etter meg, men før hun rakk å ri ut av veien, presset bilføreren seg forbi. Det gikk bra, men var veldig unødvendig. Det er lett å være kar, når du sitter i en stor 4-hjulstrekker mot en jentunge som sitter på en hest som er usikker på det som skjer.
Jeg har tilbrakt mye tid på hesteryggen fra jeg var jentunge. Jeg har ridd mange typer hester på mange forskjellige plasser, alt fra spreke galopphester på bane over hinder til trauste dølahester i skogen. Og som de fleste andre ryttere, dessverre opplevde flere vanskelige møter med biler. Mange bilførere har liten forståelse for hva som skjer utenfor bilen og for plassen de gir andre trafikanter. De sitter tross alt godt beskyttet inni bilen selv. Fart er også et problem. Noen ganger kan man prøve å signalisere til bilisten at de må kjøre varsomt. Ofte fører det til en aggressiv respons fra føreren. Noen hytter med nevene eller tuter. Vanlig er det å ruse motoren eller akselerere kraftig idet de kjører forbi. De verste presser seg fram. Adferden er likedan når de møter syklister, skiløpere, barnevogner eller andre biler som kjører saktere. I veitrafikklovens paragraf 3 står det at "enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret.". Kanskje trafikkskolene bør legge mer vekt på dette i undervisningen slik at bilførere får forståelse av sin innvirkning på andre og tar hensyn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar