mandag 20. januar 2014

Penger

Det er et nytt år og jeg er nødt til å gjøre en prisjustering. Den blir beskjeden. Døgnprisen økes med kr 5.- per døgn og jeg lover å levere kvalitet for den femmer'n. Jeg innfører ny pris for oppstalling for kun ett døgn og pakkepris for helg (fredag ettermiddag til søndag kveld). Månedsprisen forblir uendret. Velkommen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar