fredag 15. desember 2017

Tiki er paret med Skott

NJ(L)CH Hallingnattens Tiki 
(NJCH Jønsesgårdens Tyson - NJCH Trollbergets Daisy) 
fikk 11 februar 2018 flotte valper etter
N S J(L) CH Skott
(NordJCH Loshundnes IB Boss - SJCH Guldbyns Mi)

Tiki er årets løshundtispe i Østerdalen Elghundklubb, mor til Årets unghund løs i samme klubb og godkjent avlstispe i norske elghundklubbers forbund.
Dette er en spennende parring og det er realistisk å forvente meget gode avkom:
- Sterke blodslinjer med jaktchampioner i alle ledd. Der finner vi betydningsfulle avlstisper som Ælghimlens Rajsa (svak linjeavl), Kløvkampens Ina og Trollbergets Daisy, kombinert med de sterke nedarverne Jønsesgårdens Tyson og Loshundens IB Boss. Kombinasjonenen av disse hannhundene har gitt gode resultater før.
- Sterke søsken. Tiki kommer fra et kull på 6 hvor 3 er jaktchampioner. Hun har også en halvbror etter Boss som er jaktchampion. I Skott sitt kull er 2 av 5 jaktchampioner. 
- Sterkt eksteriør og helse. Begge er friske, rasetypiske, sterke hunder. Skott har cert på utstilling og er veldig flott. Tiki har Very Good. 
- Sterke jaktegenskaper som er dokumentert på jaktprøver. Både Skott og Tiki er premiert med førstepremie første høsten. Begge er jaktchampioner løs, Skott er også svensk jaktchampion. Tiki er ettersøkshund og har 10 poeng på fersksporprøve. De kjennetegnes av stor jaktlyst og gode evner til å stille elg. 
- Sterkt gemytt. Skott er en rolig og harmonisk hannhund. Tiki er fantastisk snill og samarbeidsvillig og veldig flink i flokken. Hun har spesielt gode morsegenskaper. 
- Sterke avlsegenskaper. Tiki har et kull på 8 fra før, født i februar 2016, etter Boss som er far til Skott. Fra dette kullet kommer Hallingnattens Ragg som er årets unghund i Østerdalen Elghundklubb. Hans bror Astro har i løpet av høsten gått ferdig prøvene for jaktchampionat med god margin og må bare på en utstilling til. Søster Tori fikk også førstepremie i høst. Alle tre har resultater på godt over 80 poeng. Resten av kullet jakter alle sammen og det er i hvert fall tre til som er klar for jaktprøve, når snøen er vekk.

Alt ser så langt, bra ut med årets valper. Tiki fikk 10 store valper, som hun har bra med kapasitet til å ta vare på. Alle valpene sugde med en gang de ble født og kjennes sterke ut. Det har vært ro i valpekassa første uka.