tirsdag 4. juni 2013

Felles avlsråd

Siden 2009 har jeg representert Norsk Pointerklubb i Felles Avlsråd. FA er en sammenslutning av representanter fra de enkelte avlsrådene for hver fuglehundrase. Jeg har alltid vært positiv til dette tiltaket, da jeg mener vi har mye til felles. Og at vi kan nyte godt av hverandres arbeide og inspirere hverandre.  Etter hvert tror jeg vi vil ha nytte av å se enda videre, i hvert fall til de andre jakthundrasene. Der drives det også mye spennende arbeid.
I starten var arbeidet med å videreutvikle indeksene hovedoppgaven. Dette arbeides det fortsatt med, men felles avlsråd har funnet flere felles utfordringer som det jobbes med. Blant annet har vi fått gjennomslag innen temaet etiske retningslinjer for avl hos NKK. Fremover står felles utnytting av statistisk tallmateriale i dog-web på tapetet.
Det har vært en interessant oppgave sammen med engasjerte og kompetente mennesker til beste for avlen av våre stående fuglehunder. Nå gir jeg stafettpinnen videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar