onsdag 19. juni 2013

Sau på utmarksbeite

I juni blir freden brutt og sauen sluppet på utmarksbeite. Og det er den sikkert glad for. Skjønt utmarksbeite; de holder seg gjerne tett oppi gjerder og i veien. Når jeg kommer syklende springer de foran oss i veien og det tar ofte lang tid før de skjønner at utveien er ved siden av veien. Det ser ikke ut til at de har vondt av trimmen, men det er en unødvendig og uheldig trigging av hundene å sykle bak flokken. Heldigvis har vi en fin veistrekning som er mindre trafikkert av sau. Den har bra underlag og turene kan bli opptil 13 km lange. Og det er nok.
Jeg har også måttet bytte jorde til hundetrening. Sist jeg var ute fikk vi en kjempeflott stand, på jordugle som lå på reir! Så vi lar ugla ligge i fred og bruker et annet jorde. Med over 100 mål inngjerdet, er ikke det noe problem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar