torsdag 20. juni 2013

Aversjonsdressur

Hund og sau går ofte dårlig sammen. Det er spesielt med våre jakthunder vi har utfordringen, selv om vi skal være klar over at i de fleste hunder er det gjemt et jageinstinkt. Lysten til å jakte og jage er raseavhengig, men vil også variere på individnivå. For noen er det nok å se en sau, andre blir trigget av at sauen springer. Atter noen holder seg i skinnet til en enslig liten lamunge spretter opp foran dem. Resultatet kan være sprengte dyr på grunn av jaging, dyr som blir angrepet og skadet eller drept, mens i noen tilfeller får vi bare los.
Det er forskjellige måter å hindre hund i å jage sau og annet bufe. Det sikreste er å holde hunden i bånd eller forsvarlig inngjerdet... Mange bruker metoder som skal gjøre hundene redde for sau. Jeg bruker strøm på alle mine hunder. Det kalles for aversjonsdressur og skal utføres av utdannet instruktør i kontrollerte former. Hunden får da et strømstøt når den jager og når dette er korrekt utført gir det god effekt i de fleste tilfeller. Jeg legger vekt på at hundene er vant til å gå med el-halsbånd ved å bruke en dummy eller gps-sender i trening. Dette for at hunden ikke skal forbinde strømmen med halsbåndet. Jeg legger også vekt på omgivelsene, for eksempel ved å oppsøke forskjellige områder når hunden skal testes.
Etter utført dressur får man et sauerenhets-bevis og mange grunneiere krever dette før hunden kan slippes for jakt eller trening. Et slikt bevis er ingen garanti og det er vi som hundeeiere som er ansvarlige for at hunden ikke jager. Ser vi tegn til interesse hos hunden igjen, må vi gjøre noe med det. Østerdal Fuglehund samarbeider med Arve Løkken i Alvdal som instruktør. tel 97046558.
Som sagt, har aversjonsdressur med strøm god effekt hos de fleste hundene. Det at hunden blir eldre, bedre dressert og får jakterfaring med det viltet de skal jakte på, bidrar også til at det ikke blir problemer mellom hund og bufe.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar