torsdag 1. mai 2014

Vårens vakreste eventyr

Det har blitt en tradisjon med sesongavslutning på Dovrefjell. Og det er noe blant annet denne gjengen er ansvarlige for. Med Ludvig Gråterud i spissen har de lagt til rette for at jaktprøvefolket kan nyte fantastiske dager i flotte terreng i april. Det ligger mye arbeid bak, blant annet med kontakt med grunneiere og kommuner. Det skal skaffes terreng, dispensasjoner, overnatting, parkering for å nevne noe. Både som dommer og deltager blir du tatt vel vare på og hilst velkommen av en blid prøvekomite med god kontroll. TAKK!
Det er mange prøvedeltagere som nyter godt av dette. Det sendes ut 10 partier med 14 deltagere hver dag; det skulle bli 420 starter i løpet av helgen. På ventelisten står det nesten like mange, og om morgenen er det stor spenning blant deltagerne når de studerer listene. Er jeg kommet med? Hvor skal vi? Allerede kl 8 om morgenen, skinner sola intenst.
Jeg dømte på lørdag og gikk sammen med Steinar Berg. Det hører med til sjeldenhetene at vi får gå to dommere i UK/AK, men på Dovrefjellprøven prøver de å få til det. Det er en stor fordel om vinteren å være to, særlig hvis det er mye fugl. Det er større sjans for å få utnyttet alle sjansene når vi er to som kan følge opp de 14 hundene. Noen ganger er det en fordel at ikke dommeren ser alt....
Dessverre ble det ikke så mye å følge med på for oss. Vi så bare 11 ryper i løpet av en lang dag etter å ha trålet terrenget på Nysetra fram til kl 6 om kvelden. To premier ble det. Det var så varmt midt på dagen at sjokoladen som Steinar hadde i sekken, smeltet!
Hvordan gikk det med Maja? Hun skulle få en ny sjans til å vise at hun er bankers i fugl på søndag, men den gang ei. Det var ikke fugl i noen av hennes slipp, til tross for at vi var ute til kl. 6 også på søndag. Da er det litt kjedelig å komme ned fra fjellet og høre om de som har "vasset" i fugl. Men det hører med til gamet. Og på Dovre er det noen terreng som ligger langt over middels når det gjelder fuglebestand.
På søndag kveld var det med den forestående jaktprøvepausen, godt å ønske hverandre god sommer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar